Jdi na obsah Jdi na menu
 

Royal Canin

 Společnost Royal Canin zůstává věrná svým původním zásadám. Stejně jako před čtyřiceti lety se zaměřujeme výhradně na potřeby zvířat a snažíme se zlepšit kvalitu každodenního života koček a psů a starat se o jejich dobrý zdravotní stav. Zkrátka a dobře, jedině znalost skutečných nutričních požadavků psů a koček a respekt k jejich individuálním nárokům může být základem vývoje produktů, které budou šity na míru jejich potřebám v oblasti výživy.

 

 

Výběr surovin

Naprosto stejná kvalita všude na světě

Pro výběr dodavatelů surovin všude na světě platí tentýž postup. Řídíme se všeobecně platnou, mimořádně přísnou specifikací, která stanovuje požadavky na stravitelnost zdrojů bílkovin, kvality obilovin, bezpečnost potravin apod. Nic není ponecháno náhodě. Snažíme se ze všech sil neustále zlepšovat kvalitu našich produktů.

Kontrola kvality

garantovaná vysledovatelnost výrobků

Royal Canin má v každé zemi, kde působí, síť vysoce kvalifikovaných nákupčích, kteří si pravidelně vyměňují zkušenosti týkající se nákupu, kvality, bezpečnosti potravin atd.

Suroviny nám dodávají naši dlouholetí obchodní partneři, kteří se aktivně podílejí na rozvoji kvality a bezpečnosti potravin. Naši dodavatelé akceptují přísné pravidelné inspekce, které v jejich provozovnách provádíme.

Inspekce shody surovin jsou prováděny okamžitě při dodání a také před vyložením kamiónů. Během 45 minut jsou k dispozici výsledky analýz, které rozhodnou, zda je možné náklad vyložit. Testujeme a ověřujeme 100% dodávek s cílem zajistit jejich shodu s požadavky společnosti Royal Canin.

Výrobní šarže jsou systematicky očíslovány a vzorky jsou uchovávány po dobu 18 měsíců, což zaručuje dokonalou vysledovatelnost výrobků. Royal Canin má díky tomu databázi více než 22.000 vzorků surovin a 40.000 vzorků hotových výrobků.

Pomocí systému NIR (Near Infra Red, spektroskopie v blízké infračervené oblasti) měříme infračervené spektrum testované suroviny a srovnáváme je s tisíci již zaznamenaných a vyhodnocených měření.

Tento systém využívají všechny naše výrobní závody, což znamená, že můžeme porovnávat údaje z celého světa a tak zaručit zcela objektivní kvalitativní i kvantitativní výsledky. Díky elektronickému přenosu můžeme shodu šarže surovin se specifikací ověřit během několika minut, aby bylo možné v případě nutnosti neprodleně provést nezbytná preventivní bezpečnostní opatření.

V každé fázi výroby až po balení granulí se neustále provádí analýzy s cílem ověřit kvalitu výroby v souladu se systémem analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Inovace – ochota podělit se o znalosti!

Středisko výzkumu a vývoje společnosti Royal Canin je zdrojem praktických znalostí, jejichž jediným cílem je hledat stále kvalitnější a účinnější řešení v oblasti výživy. Posláním střediska je vyvíjet nové a vysoce kvalitní produkty v oblasti výživy šité na míru skutečných potřeb psů a koček.

Receptury světové kvality, založené na know-how společnosti Royal Canin v oblasti výživy

Základ know-how společnosti Royal Canin: receptury výrobků jsou součástí dědictví značky Royal Canin. Charakteristiky výrobků jsou identické na celém světě.

Za tímto úspěchem stojí tři hlavní zásady:

  • Receptura obsahující základní živiny (proteiny, tuky, karbohydráty, vitamíny, minerální soli a stopové prvky) nabízí optimální nutriční složení vycházející z potřeb zvířat.
  • Hluboké znalosti a neustálá kontrola surovin používaných v průběhu celého výrobního procesu.
  • Centralizované receptury přímo vycházející z našich prohlubujících se znalostí zajišťují identickou kvalitu výrobku po celém světě.

Vědecké inovace

schváleno psy a kočkami!

Vždy před uvedením nového krmiva na trh hodnotí jeho chutnost a stravitelnost zvířata chovaná v našich zařízeních. Tito naši „profesionální ochutnávači“ jsou zástupci zhruba 15 kočičích plemen a více než 25 plemen psů. Důkladně analyzujeme faktory chutnosti jako je např. rychlost příjmu krmiva, individuální preference a spontánní výběr, které nám pomáhají stanovit atraktivitu daného krmiva pro zvířata.

Granule

Sousto plné zdraví

Vlastnosti granulí mohou například snížit rychlost konzumace krmiva, jejich velikost může usnadnit příjem některým plemenům, u jiných plemen podporuje dentální hygienu atd. Pečlivě zkoumáme velikost a strukturu granulí s cílem zajistit optimální trávení a hygienu dutiny ústní. Jeden příklad za všechny: přístroje na měření struktury nám umožňují hodnotit pronikání zubů do granule a určit sílu, která je potřebná na její rozkousnutí.

Výzkum bez hranic

Inovace společnosti Royal Canin často vznikají na základě připomínek odborníků a chovatelů, které jsou rozpracovány za pomoci odborných znalostí veterinářů, techniků a výzkumníků Střediska výzkumu a vývoje Royal Canin. Středisko spolupracuje s britským Waltham Centre for Pet Nutrition (WCPN) a mnoha univerzitami a veterinárními školami v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě.

více na  www.royalcanin.cz

 
 

 

© 2019 eStránky.cz | Tvorba webových stránek